Ing.
Pavel Moťka

Mgr.
Zuzana Valachová

Jsme lidé, kteří si v životě prošli velkými osobními i partnerskými krizemi,

Našli jsme řešení našich partnerských i osobních krizí!

Ukazujeme druhým cestu, jak toho také dosáhnout.

Naše unikátnost

pracujeme výhradně spolu
dostanete mužský a ženský pohled v jednom
Celostní přístup
přes uvědomění a změnu zásadních omezujících programů v rodové linii
do žití své přirozenosti, talentů a odhalení své životní vize, které přinesou hluboké a naplněné vztahy na všech úrovních

Jak pracujeme

Celostní přístup

Propojujeme následující vědní obory:

NLP – Neurolingvistické programování
Aplikované Neurovědy
Epigenetika
Enneagram – Dynamická typologie osobnosti
Archetypální psychologie
Energetický systém člověka
Psychosomatika
prvky Etikoterapie

Praxe a zkušenosti

 • 16 let práce s lidmi v oblasti seberozvoje – koučink, mentoring, mentální trénink
 • Autor vlastních seberozvojových seminářů a projektů
 • NLP (Neuro-lingvistické programování) certifikace
 • 10 let intenzivní osobnostní rozvoj
 • 5 let zkušeností jako člen top managementu mezinárodních korporací
 • 16 let člen managementu mezinárodních korporací
 • Studium a použití Enneagramu (Dynamická typologie osobnosti) v praxi
 • Studium Archetypální psychologie
 • SZZ z psychologie a pedagogiky na Jihočeské universitě
 • Autorka vlastních vzdělávacích seminářů a projektů
 • 10 let práce s lidmi v oblasti seberozvoje – koučink, mentoring, lektorování
 • 7 let praxe jako manažer vzdělávání a lektor komunikace
 • 6 let intenzivní osobnostní rozvoj
 • Studium grafologie
 • Studium Archetypální psychologie

Naše talenty

 • Dar propojování lidí a věcí i spolu zdánlivě nesouvisejících mi umožňuje prací byť s jediným člověkem ovlivnit mnoho dalších, a to nejen v jeho rodové linii. Dokáži tak pomoci uzdravit vztahy na více úrovních jak jednotlivců, tak i skupin.
 • Vnímám každého člověka jako jedinečnou bytost s obrovským potenciálem k tvoření a dokáži jej dovést k tomu nejlepšímu a nejhlubšímu, co je uvnitř ukryto.
 • Díky mé touze po kráse perel se mi daří nacházet výjimečnost a sílu člověka a o tyto dary pečuji se stejnou intenzitou jako lovec perel leští své perly, dokud se zcela nerozzáří.
 • Snadno objevuji u člověka skryté talenty, hodnoty, silné stránky a vize a integruji je v jeho reálném životě.
 • Instinktivně cítím, kolik času a podpory každý člověk ke svému růstu potřebuje a díky tomu jej dokáži vést, motivovat a udržovat nadšeného po celou dobu práce na sobě a dovést jej tak k úspěchu.
 • Disponuji velkým množstvím energie pro práci s lidmi, a ta mě pohání dosahovat s nimi jejich vysněných cílů v novém životě.
 • Naplňuje mě porozumění lidem, jejich pocitům, talentům, obavám a snům. Naplňuje mě prohlubování vztahů na hluboké a intimní úrovni. Intimita a hloubka ve vztahu je pro mě přirozená a důležitá.
 • Ráda přemýšlím, řeším problémy, rozvíjím myšlenky a zaměřuji se na porozumění citům jiného člověka. Zajímá mě nitro člověka.
 • Miluji proces učení. Nabíjí mě postupná a vytrvalá cesta od neznalosti k vědění. Od nevědomosti k vědomí. Ve velmi krátkém čase dokáži porozumět problematice daného člověka, a tak zcela přesně reagovat na jeho podněty a vést jej na jeho cestě rozvoje.
 • Pro moji mysl je důležité sbírat, shromažďovat, třídit a vyhodnocovat nové poznatky, teorie, zkušenosti. Tím mohu lidem nabídnout neustále nové a svěží poznatky na jejich cestě seberozvoje.

Videorozhovor s námi ...

👉00:27 – Jak jsme se dostali k naší práci a jak pracujeme?
👉 01:47 – Jak jsou na tom lidé v ČR s krizemi?
👉 03:06 – Co lidé nejčastěji řeší?
👉 04:17 – Jak se nám v našem oboru podniká?
👉 06:30 – V čem jsme jedineční, jak se odlišujeme od konkurence?
👉 08:05 – Co čechy nejvíce trápí?
👉 12:30 – Jak změnit to, co mi vadí, co mě trápí?

👉 14:30 – Co je nejdůležitější pro změnu?
👉 15:00 – Princip změny mé vlastní reality
👉 17:40 – Kdo se nejčastěji nachází v osobní nebo partnerské krizi?
👉 19:07 – Radíme ostatním, co mají dělat?
👉 20:43 – Rady, tipy, triky, jak se chovat v partnerství
👉 23:00 – Co nás na naší práci nejvíce baví?
👉 24:28 – Otázky na tělo

Zavřít Menu
×
×

Cart

Košík